Kvalitetssikring

KVALITETSSIKRING OG KLAGEMULIGHEDER

Klinikken har højeste opmærksomhed på behandlingskvalitet og patientsikkerhed.

Hvis du mener, at du er blevet forkert eller dårligt behandlet, vil vi gerne høre fra dig. Kontakt os gerne via e-mail eller mundtligt til sekretær eller kiropraktor.

Al tilbagemelding vil blive seriøst gennemgået på klinikken.

I det danske sundhedsvæsen har man som patient klagerettigheder og mulighed for at søge erstatning:

Styrelsen for patientsikkerhed:

Behandler klager fra patienter over den sundhedsfaglige behandling og brud på rettigheder som patient - se mere: Styrelsen for patientklager

 

Patienterstatningen:

Her har man som patient mulighed for at søge erstatning vis man er kommet til skade i forbindelse med behandling og undersøgelser i sundhedsvæsenet. Se mere: Patienterstatningen

 

Utilsigtede hændelser:

Dette er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade. Dette kan være problemer med teknisk udstyr, fejl i arbejdsrutiner eller kommunikation. Dette er et landsdækkende rapporteringssystem for at øge læring på det pågældende behandlingssted og i sundhedsvæsenet generelt - se mere: Rapportér en utilsigtet hændelse 

Vi på klinikken vil gerne hjælpe, hvis du har brug for dette i forbindelse med erstatnings- eller klagesager.

Som patient i det danske sundhedvæsen har du ret til at læse og få kopi af din egen journal (aktindsigt).

 

TILSYNSRAPPORT FRA STYRELSEN FOR PATIENTSIKKERHED

Overskriften er link til den 18-siders rapport om tilsynsbesøget den 27.05.19

 

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

I perioden april/maj måned 2021 er der gennemført en patienttilfredshedsundersøgelse med 50 udleverede spørgeskemaer, hvoraf alle spørgeskemaer med nedenstående spørgsmål blev udfyldt af vores patienter.

1. Hvordan oplever du den telefoniske kontakt med klinikken?

2. Hvordan oplever du imødekommenhed i receptionen?

3. Hvordan oplever du informationen givet af kiropraktoren?

4. Hvordan oplever du effekten af behandlingen hos kiropraktoren?

5. Din overordnede vurdering af klinikken?

Patienterne kunne vælge mellem

Særdeles god: 96%

God: 4%

Mindre god: 0%

Dårlig: 0%

 

Patientkommentarer:

Altid føler man sig velkommen.

Alt ok.

God service, god behandling - nærværende.

Fantastisk god på alle områder.

Alt er perfekt.

God service.

Særdeles tilfreds gennem 25 år.

Fantastisk oplevelse og rigtig god service.

Jeg føler mig altid meget godt modtaget og behandlet. Tak.

Godt tilfreds, fin behandling.